Disclaimer

Ondanks de continue zorg en aandacht die QB Real Estate Management B.V. aan de inhoud van qbmanagement.nl besteedt, kan het voorkomen dat de informatie die op qbmanagement.nl wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op qbmanagement.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  Een bezoeker mag auteursrechtelijke beschermde werken op deze website (of van het eigen netw niet openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van QB Real Estate Management B.V.  QB Real Estate Management B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op qbmanagement.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. Alle gegevens worden aangeboden in hun feitelijke staat en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun juistheid en geschiktheid voor enig doel of anderszins.  Om deze reden kunnen geen rechten worden ontleend aan de vermelde prijzen of de getoonde producten op deze website.

 

QB Real Estate Management B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van qbmanagement.nl en/of het gebruik van informatie die door het gebruik van deze website is verkregen. Deze website is ontwikkeld door QB Real Estate Management B.V. in samenwerking met Life on Jupiter. Indien u vragen heeft over de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met QB Real Estate Management B.V.

 

 

Business is all about relationships, how well you build them determines how well they build your business

– Brad Sugars